Serwis Blacharsko-Lakierniczy

Marcin Grądzki
Doradca Serwisu Blacharsko -Lakierniczego

tel.: 22 781 28 48

tel. kom.: 785 505 836

marcin.gradzki@krotoskicichy.com
Krzysztof Cieślowski
Doradca Serwisu Blacharsko - Lakierniczego

tel.: 22 781 28 48

tel. kom.: 725 910 056

cieslowski.krzysztof@krotoskicichy.com
Marcin Madej
Doradca Serwisu Blacharsko -Lakierniczego

tel.: 22 781 28 48

tel. kom.: 512 003 634

marcin.madej@krotoskicichy.com
Tomasz Wujek
Doradca Serwisu Blacharsko Lakierniczego

tel.: 22 730 85 19

tel. kom.: 785 505 335

tomasz.wujek@krotoskicichy.com
Małgorzata Rustecka
Koordynator Biura

tel.: 22 781 28 48

tel. kom.: 721 200 084

malgorzata.rustecka@krotoskicichy.com
Artur Wróblewski
Kierowca Lawety

tel.: 22 781 28 48

tel. kom.: 694 417 762

Ewa Borawa
Koordynator Windykacji

tel. kom.: 785 503 213

ewa.borawa@krotoskicichy.com
Anna Masłowska
Specjalista ds. windykacji

tel.: 22 729 87 77

anna.maslowska@krotoskicichy.com
Artur Gadziński
Mistrz Serwisu

tel.: 22 781 28 48

tel. kom.: 785 557 880

artur.gadzinski@krotoskicichy.com
Krzysztof Trzaskoma
Mistrz Serwisu

tel.: 22 781 28 48

tel. kom.: 785 504 588

krzysztof.trzaskoma@krotoskicichy.com
Radosław Jaskółowski
Koordynator działu likwidacji szkód/ Kosztorysant

tel.: 22 781 28 48

tel. kom.: 785 850 213

radoslaw.jaskolowski@krotoskicichy.com
Mariusz Szymaniak
Kierownik Serwisu

tel.: 22 781 28 48

tel. kom.: 669 964 429

mariusz.szymaniak@krotoskicichy.com

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w drodze kontaktu jest Krotoski Cichy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy, w tym w drodze udzielania zamówionej informacji o towarach i usługach Spółki. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. Kategorie danych: przetwarzamy dane zwykłe przekazane w drodze kontaktu dla celów udzielenia zamówionej informacji, np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne niezbędne do realizacji informacji.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy lub w przypadku zawarcia umowy - do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy plus 1 rok (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń).

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.

*) Informacje zawarte na stronie nie są prawnie wiążące i nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamieszczone na witrynie zdjęcia jedynie przykładowo obrazują prezentowane treści. Niektóre elementy wyposażenia opisane i demonstrowane na stronie mogą być dostępne tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą. Dla uzyskania aktualnych specyfikacji produktów w danym kraju należy kontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem marki Volkswagen. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.

  • © Krotoski-Cichy 2019