Ubezpieczenia i Finansowanie

Ubezpieczenia i finansowanie

cell-phone-690192_1920

42 677 17 00

gabriela-swiatnicka

Gabriela Świątnicka

Specjalista ds. Ubezpieczeń

785 519 991gabriela.swiatnicka@krotoskicichy.com
renata-szewczyk

Renata Szewczyk

Specjalista ds. Ubezpieczeń

604 997 529ubezpieczenia.lodz@krotoskicichy.com
marta-zwierzyk

Marta Zwierzyk

Specjalista ds. Ubezpieczeń

782 991 651ubezpieczenia.lodz@krotoskicichy.com
marcin-stanczyk

Marcin Stańczyk

Specjalista ds. Ubezpieczeń

785 503 537marcin.stanczyk@krotoskicichy.com
no-photo-man (1)

Katarzyna Królikowska

Specjalista ds. Finansowania

782 991 660katarzyna.krolikowska@krotoskicichy.com
elzbieta-kaczmarek

Elżbieta Kaczmarek

Specjalista ds. Finansowania

785 550 452
marek-kowalik

Marek Kowalik

Kierownik Działu

508 390 647marek.kowalik@krotoskicichy.com

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w drodze kontaktu jest Krotoski Cichy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka).
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy, w tym w drodze udzielania zamówionej informacji o towarach i usługach Spółki. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO). 
4. Kategorie danych: przetwarzamy dane zwykłe przekazane w drodze kontaktu dla celów udzielenia zamówionej informacji, np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne niezbędne do realizacji informacji.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy lub w przypadku zawarcia umowy – do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy plus 1 rok (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń). 
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. 
7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.

[elementor-template id=”437″]

Przewiń do góry